Liczebniki

Na tej stronie prezentujemy liczebniki angielskie. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Liczebniki angielskie

Na tej stronie prezentujemy liczebniki angielskie. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Liczebniki główne (Cardinal Numbers)

od 0 do 10zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
od 11 do 19eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen
dziesiątkitwenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety
złożone z dwóch liczbtwenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, ...
duże liczbya hundred, a thousand, a million, a billion

Liczebniki porządkowe (Ordinal Numbers)

od 1 do 10first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eit, nineth, tenth
od 11 do 19eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth
dziesiątkitwentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eighteth, ninetieth
złożone z dwóch liczbtwenty-first, twenty-secend, twenty-third, twenty-fourth, ...

Ułamki (Fractions) - np. jedna druga, trzy czwarte ..

Liczebniki główne od 0 do 10

Liczebników angielskich najlepiej uczyć się grupami. Najpierw trzeba solidnie poznać liczebniki główne od 0 do 10.

0 Zero
1 One
2 Two
3 Three
4 Four
5 Five
6 Six
7 Seven
8 Eight
9 Nine
10 Ten

Nauka liczebników angielskich od 0 do 10:Liczebniki główne od 11 do 19

Ta grupa liczebników sprawia największe kłopoty w nauce. Reguła mówi, że tworzy się je na podstawie liczb 1 do 9 dodając do nich końcówkę - teen, jednak występują tu aż 4 wyjątki od reguły.

11 złamanie regułyzłamanie regułyEleven
12 złamanie regułyzłamanie regułyTwelve
13 złamanie reguły - Thir+ teenThirteen
14 Four+ teenFourteen
15 złamanie reguły - Fif+ teenFifteen
16 Six+ teenSixteen
17 Seven+ teenSeventeen
18 Eight+ teenEighteen
19 Nine+ teenNineteen

Nauka liczebników angielskich od 11 do 19:

Liczebniki główne - dziesiątki

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzy się przez dodanie przyrostka - ty do liczebników 1 - 9. Tu również mamy kilka wyjątków.

20 złamanie reguły - Twen+ tyTwenty
30 złamanie reguły - Thir+ tyThirty
40 Złamanie reguły - Four+ tyForty
50 Złamanie reguły - Fif+ tyFifty
60 Six+ tySixty
70 Seven+ tySeventy
80 Eight+ tyEighty
90 Nine+ tyNinety

Nauka liczebników angielskich - dziesiątki:

Liczebniki główne złożone z dwóch liczb

Jeśli znamy liczebniki od 1 do 9 oraz dziesiątki, to z tą grupą liczebników pójdzie najłatwiej. Liczebniki złożone z dwóch liczb to po prostu dwa liczebniki połączone łącznikiem "-".

21 Twenty-one
22 Twenty-two
23 Twenty-three
34 Thirty-four
45 Forty-five
46 Forty-six
87 Eighty-seven
98 Ninety-eight
99 Ninety-nine

Nauka liczebników głównych od 21 do 29:

Sto, tysiąc, milion, miliard

Przed każdą z tych liczb musi wystąpić "a" lub liczebnik od 1 do 9.

100 A hundred
1,000 A thousand
1,000,000 A million
1,000,000,000 A billion

Uwaga: a billion oznacza miliard (nie bilion).

Potęgi liczby 10, jeśli są wykorzystane do określenia konkretnej liczby, nie występują w liczbie mnogiej, np.:

Six hundred bottles - pięćset butelek

Two thousand trees - dwa tysiące drzew

Seven million people - siedem milionów ludzi

Dla takich liczebników liczbę mnogą zastosujemy do określenia dużej, ale nie określonej precyzyjnie ilości, np.:

Hundreds of men - setki ludzi

Thousands of dollars - tysiące dolarów

Millions of birds - miliony ptaków

W język angielskim liczebniki składające się z czterech lub więcej liczb piszemy z użyciem przecinka, np.:

1,248 pallets

2,345,895 votes

Liczebniki główne składające się z trzech lub więcej liczb pisane słowami mają oddzielone dziesiątki i jedności słowem "and", np.:

1,023 - One thousand and twenty three.

3,564 - Three thousand, five hundred and sixty-four

100,735 - One hundred thousand seven hundred and thirty-five

UWAGA: W Ameryce jest tendencja do innego stosowania słówka "and" w liczbach, gdzie stosuję się je jako oddzielenie całości od ułamków, np.:

One thousand one hundred and sixty five - w brytyjskim angielskim oznacza 1,165, natomiast w amerykańskim angielskim może oznaczać 1,100.65

Nauka liczebników angielskich - sto, tysiąc, milion, miliard:

Liczebniki porządkowe od 1 do 10

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie "który". Tworzy się je poprzez dodanie końcówki - th do liczebnika głównego

1st złamanie reguły - Fir+ stFirst
2nd złamanie reguły - Seco+ ndSecond
3rd Złamanie reguły - Thi+ rdThird
4th Four + thFourth
5th Złamanie reguły - Fif+ thFifth
6th Six+ thSixth
7th Seven+ thSeventh
8th Eight+ thEighth
9th Nine+ thNineth
10th Ten+ thTenth

Nauka liczebników porządkowych od 1 do 10:

Liczebniki porządkowe od 11 do 19

11th Eleven+ thEleventh
12th Złamanie reguły - Twelf+ thTwelfth
13th Thirteen+ thThirteenth
14th Fourteen+ thFourteenth
15th Fifteen+ thFifteenth
16th Sixteen+ thSixteenth
17th Seventeen+ thSeventeenth
18th Eighteen+ thEighteenth
19th Nineteen+ thNineteenth

Nauka liczebników porządkowych od 11 do 19:

Liczebnik porządkowe - dziesiątki

Zmianie ulega końcówka liczebnika głównego -y na -ie a następnie dodajemy końcówkę -th, jak w przypadku innych liczebników.

20th -y zamieniamy na -ie - Twentie+ thTwentieth
30th -y zamieniamy na -ie - Thirtie+ thThirtieth
40th -y zamieniamy na -ie - Fortie+ thFortieth
50th -y zamieniamy na -ie - Fiftie+ thFiftieth
60th -y zamieniamy na -ie - Sixtie+ thSixtieth
70th -y zamieniamy na -ie - Seventie+ thSeventieth
80th -y zamieniamy na -ie - Eightie+ thEighteth
90th -y zamieniamy na -ie - Ninetie+ thNinetieth

Nauka liczebników porządkowych - dziesiątki:

Liczebnik porządkowe złożone z dwóch liczb

21st Złamanie reguły - Twenty-fir+ stTwenty-first
22nd Złamanie reguły - Twenty-seco+ ndTwenty-secend
23rd Złamanie reguły - Twenty-thi+ rdTwenty-third
24th Twenty four+ thTwenty-fourth
25th Złamanie reguły - Twenty-fif+ thTwenty-fifth
26th Twenty-six+ thtwenty-sixth
27th Twenty-seven+ thTwenty-seventh
28th Twenty-eight+ thTwenty-eighth
29th Twenty-nine+ thTwenty-nineth

Ułamki zwykłe

Ułamki tworzy się za pomocą kombinacji liczebnika głównego oraz liczebnika porządkowego:

liczebnik główny-liczebnik porządkowy

1/5 - one fifth

3/7 - three seventh

5/10 - five tenth

Wyjątki:

1/2 - a half

1/4 - a quarter

Stosowanie łącznika "-"

Ułamki zawsze muszą mieć łącznik, jeśli występują w zdaniu jako przymiotnik (adjective) lub przysłówek (adverb), np.:

One-third of price. Jedna trzecia ceny

Jeśli ułamki zwykłe występują w zdaniu jako rzeczownik, wtedy łącznika nie stosuje się, np.:

I want only one third. Chcę tylko jedną trzecią.

Liczba całkowita i ułamek zwykły

Liczbę całkowitą i ułamek zwykły łączymy słówkiem "and", np.

4 1/3 - Four and one third

Ułamki dziesiętne

W zapisie cyfrowym w języku angielskim liczbę całkowitą od ułamka dziesiętnego oddzielamy kropką, np.: 15.45.

W zapisie słownym liczbę całkowitą od ułamka oddzielamy słowem "point"; wszystkie liczby po przecinku czytamy osobno, np.:

15.45 - Fifteen point four five

23.238 - Twenty-three point two three eight

Zero po przecinku czytamy jako oh lub zero, np.

12.005 - twelve point oh oh five lub twelve point zero zero five

Gotowy? - Sprawdź.


sprawdź Vocabus
Ucz się angielskiego na poziomie A1 za darmo
lub wybierz opcję Premium
i ciesz się pełną swobodą nauki