Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Angielskie czasowniki modalne: Need i Dare

Jakub

Angielskie czasowniki modalne to wieczna zmora uczniów. Na szczęście nauka angielskiego online pozwoli Wam zapoznać się ze słowami, które sprawiają stale problemy. Wcześniej omówiliśmy podstawowe angielskie czasowniki modalne jak między innymi ‘can’, ‘may’, ‘shall’, opisaliśmy też czasowniki posiłkowe z ‘to’ jak ‘have to’, ‘ought to’ i ‘used to’. Dziś przyjrzymy się czasownikom półmodalnym. Tym razem będą to angielskie słówka, które czasem są modalne, a czasem nie!

’Need’ i ’dare’ to takie czarne owce rodziny angielskich czasowników modalnych. Niby ładnie działają jako słówka posiłkowe, ale bywają leniwe i na co dzień wolą się odmieniać czy występować z bezokolicznikiem. Często używa się tych słów jako „zwykłych” czasowników, z końcówkami jak -s, -ing… ale czasem, zwłaszcza w pewnych utartych zwrotach, występują jako modalne. Jak się w tym połapać? Nasz kurs angielskiego online zawiera sporo przydatnych zwrotów, a dokładne zasady gramatyczne wyjaśnimy już za chwilę!

Czym są angielskie czasowniki modalne?

Przypomnijmy sobie szybko, czym charakteryzują się czasowniki posiłkowe, czyli modalne:

  • Występują tylko w jednej formie i zawsze z drugim czasownikiem w formie podstawowej, wpływając na jego znaczenie. Odnoszą się do prawdopodobieństwa, konieczności, zezwolenia, umiejętności…

I opened the window.
Can you open the window?
The window must be open.

  • Nie odmieniają się i nie używają operatorów. Same służą jako operator w przeczeniach i pytaniach.

Must you open all the windows?
I can’t open that.

Angielski czasownik NEED

‘Need’ dosłownie znaczy ‘potrzebować’. Jednak, zwłaszcza w znaczeniu modalnym, można też to przełożyć na polski jako ‘musieć’.

czasownik modalny need

Oh no, I need to get gas. O nie, muszę zatankować.

Pewnie rozumiecie proste użycie słówka ‘need’. Kiedy potrzebujemy czegoś (czyli rzeczownika) musimy powiedzieć:

She needs her medicine. Ona potrzebuje lekarstw.
He needs a friend. On potrzebuje przyjaciela.

Tutaj nie jest to czasownik modalny – widzimy, że ma końcówkę -s.

Kiedy jednak potrzebujemy coś zrobić, ten czasownik może… ale nie musi stać się modalny. Można powiedzieć tak:

You don’t need to worry. Nie musisz się martwić (bo ja się wszystkim zajmę).

Ale też:

You needn’t worry. Nie martw się! (radzę ci, bo widzę, że się martwisz, niepotrzebnie).

W większości przypadków usłyszymy ‘need’ używany jako zwykły czasownik, odmieniający się, po którym występuje bezokolicznik z ‘to’.

Do I need to pay for shipping?

Ale można też usłyszeć:

Need I pay for shipping?

Zazwyczaj ’need’ jako czasownik modalny używane jest w postaci negatywnej – nie tylko w formie needn’t, ale też ze słówkami wykluczającymi jak ‘never’, ‘hardly’ – nie muszę, nie ma takiej konieczności.

I need hardly remind you… Nie muszę chyba przypominać (to też utarty zwrot).
Need I tell her about her? Czy muszę jej o tym mówić?

NEED w czasie przeszłym

Czasownik modalny ‘need’ w czasie przeszłym – czyli w formie ‘needn’t have done’ odnosi się do zdarzeń, które miały miejsce. Wtedy ‘needn’t’ oznacza żal, że coś zrobiłem, ale niepotrzebnie. Za to ’didn’t need’ jest trochę bardziej dosłowne, nie miałem potrzeby – można też zastąpić ten zwrot ‘didn’t have to’. Zobaczcie:

I needn’t have taken an umbrella. Wziąłem parasol, a tu słoneczko świeci. Niepotrzebnie brałem parasol.

I didn’t need to take an umbrella. Pakowałem się na wycieczkę, parasola nie miałem na liście, więc go nie wziąłem. Tutaj mogę dodać – But I did take it – ale go i tak zabrałem.

I don’t have classes today. You needn’t have woken me up. Obudziłeś mnie… niepotrzebnie.

Angielski czasownik DARE

Dare’ to ‘odważyć się, ośmielić się, wyzwać’. Tak jak ‘need’, to słowo może służyć jako czasownik modalny lub zwykły.

angielski czasownik modalny dare

Well, he did dare to be different. Cóż, on naprawdę odważył się być inny.

Możemy więc powiedzieć:

How dare he! Jak on śmie!
How dares he! Jak on śmie! (ta forma też jest poprawna).

Pamiętacie pierwszy film o Spider-Manie? Gdzie bohater ośmielił się walczyć z zapaśnikiem? Zobacz, tutaj też nie używamy 'to’ (choć w zasadzie możemy):

Dare you fight the champion? Czy masz odwagę zmierzyć się z mistrzem?
He daren’t fight. On nie ma odwagi, by walczyć.
Go on, I dare you! Idź, rzucam ci wyzwanie!

Możemy też powiedzieć “he doesn’t dare to fight”. Możemy też nawet użyć operatora ‘does’ i pominąć ‘to’:

Don’t you dare! – Nawet nie próbuj! (to też taki utarty zwrot, mówimy to kiedy widzimy, że ktoś coś kombinuje).

Dlaczego stosować nietypowe angielskie czasowniki modalne?

Jeśli nie ma różnicy, to po co nam stosować te angielskie czasowniki modalne? Nauka angielskiego online powinna być prosta, więc czemu te czasowniki modalne komplikują sprawę?

Bo czasem ładnie brzmią. To trochę bardziej podniośle i elegancko powiedzieć „I dare not tell” albo ‘Need you ask these questions?’ Brzmimy wtedy trochę bardziej dostojnie.

Często też istnieją w utartych zwrotach – jak ’I need hardly say more’ albo ’Dare I ask?’ – czy mam odwagę spytać? Czy chcę usłyszeć odpowiedź?

Możemy więc powiedzieć:

You need to learn some modal verbs with Vocabus! Musisz nauczyć się czasowników modalnych z pomocą Vocabus.
Dare I? Czy mam odwagę?
You ought to! Powinieneś!

Tagi artykułu:

  • dare
  • need