Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Angielskie liczebniki porządkowe

Marta

W tym artykule dowiesz się, do czego służą i jak tworzy się angielskie liczebniki porządkowe (ordinal numbers). Pokaże Ci reguły, ale także za pomocą tabel wskaże wyjątki, które należy zapamiętać. Do nauki liczebników porządkowych powinieneś przystąpić, dopiero kiedy nauczyłeś się już liczebników głównych.

Zastosowanie liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe służą przede wszystkim do wyrażenia:

  • położenia, czyli kolejności fizycznej, w jakiej znajdują się ludzie/obiekty (np. trzeci z lewej)
  • kolejności zdarzeń w czasie (przyszedłem pierwszy)

Tworzenie liczebników porządkowych w języku angielskim

Reguła tworzenia liczebników porządkowych w języku angielskim jest prosta. Musimy jednak pamiętać, że jest sporo wyjątków, które wymagają nauczenia się ich na pamięć. W tym artykule więc nie tylko podam Ci przykłady liczebników, ale i zwrócę uwagę na wyjątki. Czytając tabelki, zwracaj więc uwagę na odstępstwa od reguł.

Angielskie liczebniki porządkowe od 1 do 10

Zwróć uwagę, że w tej grupie liczebników jest najwięcej wyjątków, które musisz poznać, nauczyć się i posługiwać się nimi swobodnie. Ze wszystkich liczebników to trzy pierwsze są używane zdecydowanie najczęściej, tak więc first, second i third powinieneś znać doskonale!

1stzłamanie reguły – Fir+ stFirst
2ndzłamanie reguły – Seco+ ndSecond
3rdzłamanie reguły – Thi+ rdThird
4thFour+ thFourth
5thzłamanie reguły – Fif+ thFifth
6thSix+ thSixth
7thSeven+ thSeventh
8thEight+ thEighth
9thNine+ thNineth
10thTen+ thTenth
angielskie liczebniki porządkowe – szybka nauka na platformie Vocabus

Zobacz także angielskie liczebniki główne od 0 do 10.

Angielskie liczebniki porządkowe od 11 do 19

Jeśli nauczyłeś się już liczebników głównych od 11 do 19, to nauka tych liczebników porządkowych nie sprawi Ci większych kłopotów. Mamy jedynie jeden wyjątek w przypadku słowa Twelfth dwanaście, a pozostałe tworzy się poprzez dodanie końcówki -th.

11thEleven+ thEleventh
12thzłamanie reguły – Twelf+ thTwelfth
13thThirteen+ thThirteenth
14thFourteen+ thFourteenth
15thFifteen+ thFifteenth
16thSixteen+ thSixteenth
17thSeventeen+ thSeventeenth
18thEighteen+ thEighteenth
19thNineteen+ thNineteenth
angielskie liczebniki porządkowe od 11 do 19 – szybka nauka na platformie Vocabus

Zobacz także angielskie liczebniki główne od 11 do 19.

Angielskie liczebniki porządkowe – dziesiątki

Zmianie ulega również końcówka liczebnika głównego -y na -ie, a następnie dodajemy końcówkę -th, jak w przypadku innych liczebników.

TWENTY –> TWENTIE –> TWENTIETH

20th-y zamieniamy na -ie – Twentie+ thTwentieth
30th-y zamieniamy na -ie – Thirtie+ thThirtieth
40th-y zamieniamy na -ie – Fortie+ thFortieth
50th-y zamieniamy na -ie – Fiftie+ thFiftieth
60th-y zamieniamy na -ie – Sixtie+ thSixtieth
70th-y zamieniamy na -ie – Seventie+ thSeventieth
80th-y zamieniamy na -ie – Eightie+ thEighteth
90th-y zamieniamy na -ie – Ninetie+ thNinetieth
angielskie liczebniki porządkowe (dziesiątki) – szybka nauka na platformie Vocabus

Zobacz także angielskie liczebniki główne – dziesiątki.

Angielskie liczebniki porządkowe złożone z dwóch liczb

liczebniki angielskie nauka twenty secend

Tworząc liczebniki główne z tej grupy, z pomocą przyjdzie Ci znajomość liczebników od 1 do 9. Mamy tu bowiem kilka wyjątków, które jednak powinieneś już znać. Jeśli masz je opanowane, to tworzenie liczebników porządkowych złożonych z dwóch liczb jest banalnie proste. Wystarczy bowiem do liczebnika głównego oznaczającego dziesiątki dodać liczebnik porządkowy jedności. Pomiędzy obie liczby dodajemy łącznik „-„.

Liczebnik główny dziesiątekliczebnik porządkowy jedności

Twenty + (-) + first = twenty-first

21stzłamanie reguły – Twenty-fir+ stTwenty-first
22ndzłamanie reguły – Twenty-seco+ ndTwenty-secend
23rdzłamanie reguły – Twenty-thi+ rdTwenty-third
24thTwenty four+ thTwenty-fourth
25thzłamanie reguły – Twenty-fif+ thTwenty-fifth
26thTwenty-six+ thTwenty-sixth
27thTwenty-seven+ thTwenty-seventh
28thTwenty-eight+ thTwenty-eighth
29thTwenty-nine+ thTwenty-nineth
angielskie liczebniki porządkowe (złożone z dwóch liczb) – szybka nauka na platformie Vocabus

Zobacz także angielskie liczebniki główne złożone z dwóch liczb.
Może Cię zainteresować również artykuł poświęcony ułamkom angielskim.

Tagi artykułu:

  • liczebniki porządkowe