Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Angielskie liczebniki porządkowe

Marta

Od 1 do 10first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eit, nineth, tenth
Od 11 do 19eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth
Dziesiątkitwentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eighteth, ninetieth
Złożone z dwóch liczbtwenty-first, twenty-secend, twenty-third, twenty-fourth, …

Angielskie liczebniki porządkowe od 1 do 10

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który”. Tworzy się je poprzez dodanie końcówki – th do liczebnika głównego.

1stzłamanie reguły – Fir+ stFirst
2ndzłamanie reguły – Seco+ ndSecond
3rdzłamanie reguły – Thi+ rdThird
4thFour+ thFourth
5thzłamanie reguły – Fif+ thFifth
6thSix+ thSixth
7thSeven+ thSeventh
8thEight+ thEighth
9thNine+ thNineth
10thTen+ thTenth
angielskie liczebniki porządkowe – szybka nauka na platformie Vocabus

Nauka angielskich liczebników porządkowych – od 1 do 10 – na platformie Vocabus

Angielskie liczebniki porządkowe od 11 do 19

11thEleven+ thEleventh
12thzłamanie reguły – Twelf+ thTwelfth
13thThirteen+ thThirteenth
14thFourteen+ thFourteenth
15thFifteen+ thFifteenth
16thSixteen+ thSixteenth
17thSeventeen+ thSeventeenth
18thEighteen+ thEighteenth
19thNineteen+ thNineteenth
angielskie liczebniki porządkowe od 11 do 19 – szybka nauka na platformie Vocabus

Nauka angielskich liczebników porządkowych – od 11 do 19 – na platformie Vocabus

Angielskie liczebniki porządkowe – dziesiątki

Zmianie ulega końcówka liczebnika głównego -y na -ie a następnie dodajemy końcówkę -th, jak w przypadku innych liczebników.

20th-y zamieniamy na -ie – Twentie+ thTwentieth
30th-y zamieniamy na -ie – Thirtie+ thThirtieth
40th-y zamieniamy na -ie – Fortie+ thFortieth
50th-y zamieniamy na -ie – Fiftie+ thFiftieth
60th-y zamieniamy na -ie – Sixtie+ thSixtieth
70th-y zamieniamy na -ie – Seventie+ thSeventieth
80th-y zamieniamy na -ie – Eightie+ thEighteth
90th-y zamieniamy na -ie – Ninetie+ thNinetieth
angielskie liczebniki porządkowe (dziesiątki) – szybka nauka na platformie Vocabus

Nauka angielskich liczebników porządkowych – dziesiątki – na platformie Vocabus

Angielskie liczebniki porządkowe złożone z dwóch liczb

21stzłamanie reguły – Twenty-fir+ stTwenty-first
22ndzłamanie reguły – Twenty-seco+ ndTwenty-secend
23rdzłamanie reguły – Twenty-thi+ rdTwenty-third
24thTwenty four+ thTwenty-fourth
25thzłamanie reguły – Twenty-fif+ thTwenty-fifth
26thTwenty-six+ thTwenty-sixth
27thTwenty-seven+ thTwenty-seventh
28thTwenty-eight+ thTwenty-eighth
29thTwenty-nine+ thTwenty-nineth
angielskie liczebniki porządkowe (złożone z dwóch liczb) – szybka nauka na platformie Vocabus

liczebniki angielskie nauka twenty secend
liczebniki angielskie – ang. twenty-secend

Przejdź do artykułu poświęconego nauce głównych liczebników angielskich.

Tagi artykułu:

  • kurs
  • liczebniki
  • ułamki
comments powered by Disqus