Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Liczebniki angielskie

Marta

Nauka liczebniki angielskich to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed każdym, kto chce poznać ten język. W tym artykule prezentujemy ich logiczny podział, który pomoże Ci przyswajać tę wiedzę stopniowo i skutecznie.

Liczebniki główne (Cardinal Numbers)

Angielskie liczebniki porządkowe (Ordinal Numbers) znajdują się w osobnym wpisie.

Liczebniki główne od 0 do 10

Liczebników angielskich najlepiej uczyć się grupami. Najpierw trzeba solidnie poznać liczebniki główne od 0 do 10.

LiczebnikAngielskie hasło
0Zero
1One
2Two
3Three
4Four
5Five
6Six
7Seven
8Eight
9Nine
10Ten
angielskie liczebniki główne od 0 do 10

Zobacz także angielskie liczebniki porządkowe od 1 do 10.

Liczebniki główne od 11 do 19

Ta grupa liczebników sprawia największe kłopoty w nauce. Reguła mówi, że tworzy się je na podstawie liczb 1 do 9 dodając do nich końcówkę – teen, jednak występują tu aż 4 wyjątki od tej reguły.

LiczebnikPrzedrostekPrzyrostekAngielskie hasło
11złamanie regułyzłamanie regułyEleven
12złamanie regułyzłamanie regułyTwelve
13złamanie reguły – Thir+ teenThirteen
14Four+ teenFourteen
15złamanie reguły – Fif+ teenFifteen
16Six+ teenSixteen
17Seven+ teenSeventeen
18Eight+ teenEighteen
19Nine+ teenNineteen
angielskie liczebniki główne od 11 do 19

Zobacz także angielskie liczebniki porządkowe od 11 do 19.

Liczebniki główne – dziesiątki

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzy się przez dodanie przyrostka – ty do liczebników 1 – 9. Tu również mamy kilka wyjątków.

LiczebnikPrzedrostekPrzyrostekAngielskie hasło
20złamanie reguły – Twen+ tyTwenty
30złamanie reguły – Thir+ tyThirty
40Złamanie reguły – Four+ tyForty
50Złamanie reguły – Fif+ tyFifty
60Six+ tySixty
70Seven+ tySeventy
80Eight+ tyEighty
90Nine+ tyNinety
angielskie liczebniki główne – dziesiątki

Zobacz angielskie liczebniki porządkowe – dziesiątki.

Liczebniki główne złożone z dwóch liczb

liczebniki angielskie nauka twenty nine
liczebniki angielskie – ang. twenty nine

Jeśli znamy już angielskie liczebniki od 1 do 9 oraz dziesiątki, to z tą grupą liczebników pójdzie najłatwiej. Liczebniki złożone z dwóch liczb to po prostu dwa liczebniki połączone łącznikiem „-„.

LiczebnikAngielskie hasło
21Twenty-one
22Twenty-two
23Twenty-three
34Thirty-four
45Forty-five
46Forty-six
87Eighty-seven
98Ninety-eight
99Ninety-nine
angielskie liczebniki główne złożone z dwóch liczb

Zobacz także angielskie liczebniki porządkowe złożone z dwóch liczb.

Angielskie liczebniki – sto, tysiąc, milion, miliard

Pamiętaj, że przed każdą z tych liczb musi wystąpić „a” lub liczebnik od 1 do 9.

LiczebnikAngielskie hasło
100A hundred
1,000A thousand
1,000,000A million
1,000,000,000A billion
liczebniki angielskie – Sto, tysiąc, milion, miliard

Uwaga: w języku angielskim a billion oznacza miliard (nie bilion).

Zwróć uwagę, że potęgi liczby 10, jeśli są wykorzystane do określenia konkretnej liczby, nie występują w liczbie mnogiej, np.:

Six hundred bottles – pięćset butelek
Two thousand trees – dwa tysiące drzew
Seven million people – siedem milionów ludzi

Dla takich liczebników liczbę mnogą zastosujemy do określenia dużej, ale nie określonej precyzyjnie ilości, np.:

Hundreds of men – setki ludzi
Thousands of dollars – tysiące dolarów
Millions of birds – miliony ptaków

W języku angielskim liczebniki składające się z czterech lub więcej liczb piszemy z użyciem przecinka, np.:

1,248 pallets – 1,248 palet
2,345,895 votes – 2,345,395 głosów

Liczebniki główne składające się z trzech lub więcej liczb pisane słowami mają oddzielone dziesiątki i jedności słowem „and”, np.:

1,023 – One thousand and twenty three
3,564 – Three thousand, five hundred and sixty-four
100,735 – One hundred thousand seven hundred and thirty-five

UWAGA: W Stanach Zjednoczonych jest tendencja do innego stosowania słówka „and” w liczbach, gdzie stosuję się je jako oddzielenie całości od ułamków, np.:

One thousand one hundred and sixty five – w brytyjskim angielskim oznacza 1,165, natomiast w amerykańskim angielskim może oznaczać 1,100.65

liczebniki angielskie nauka liczby sto
liczebniki angielskie – ang. hundred