Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Porady

Matura z angielskiego 2021

Marta

Drogi Maturzysto!

Za Tobą już kilka lat nauki angielskich słówek i gramatyki, być może nie tylko w szkole, ale również na zajęciach dodatkowych. Jesteś już na ostatniej prostej a matura z angielskiego 2021 zbliża się nieubłaganie. Zadaj sobie pytania:

Matura z angielskiego 2021 – jakie są wymagania?

Matura z angielskiego w 2021 roku zostanie wyjątkowo przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. 

Wśród licznych wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury z angielskiego w 2021 roku musisz znać odpowiednie słownictwo, czasy i formy gramatyczne, aby potrafić:

 • wyrazić swoją opinię i preferencje
 • przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości
 • wyrazić swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie)
 • relacjonować bieżące wydarzenia społeczne
 • zastosować formalny i nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji
 • określić kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników)
 • opisać swoje upodobania, intencje i plany na przyszłość
 • poprosić o powtórzenie bądź sprecyzowanie tego, co powiedział rozmówca

Jaki jest poziom językowy wypowiedzi pisemnych?

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych przedstawia się następująco:

 • podstawowy poziom matury odpowiada poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 • rozszerzony poziom matury odpowiada poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 • na poziomie dwujęzycznym odpowiada poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
matura z angielskiego
matura z angielskiegokurs na platformie Vocabus

Matura z angielskiego 2021 – jak zadać?

Sukces zależy od liczby wykonanych ćwiczeń, czyli jak mawiają Anglicy: „Practice makes perfect”. Licealista przygotowujący się do egzaminu maturalnego powinien być nie tylko odpowiednio przygotowany z zakresu gramatyki ale także poszerzyć znajomość słownictwa, ponieważ egzamin maturalny z języka angielskiego nie dopuszcza możliwości korzystania ze słownika.

Dokładnie przeanalizuj wymagania dotyczące matury z angielskiego na rok 2021 i zadaj sobie pytanie, czy na pewno znam odpowiednie angielskie słówka aby wyrazić swoją opinię i preferencje, zrelacjonować bieżące wydarzenia społeczne czy przedstawić fakty z przeszłości.

Jeżeli jeszcze tego nie potrafisz, to naucz się jak napisać list formalny, treść na pocztówce z wakacji, ogłoszenie czy zaproszenie.

Powtórz i usystematyzuj swoją wiedzę w zakresie czasów PAST (teraźniejszość), PRESENT (przeszłość) i FURURE (przyszłość).

Upewnij się, że znasz czasowniki modalne oraz konstrukcje modalne, czasowniki frazowe i czasowniki posiłkowe. Sprawdź, czy właściwie stosujesz przedimki (określone, nieokreślone, przedimek zerowy) oraz przyimki angielskie. Powtórz listę czasowników nieregularnych. Rozszerz znajomość angielskich słówek w oparciu o tematy poruszane na przestrzeni lat ubiegłych.

Matura z angielskiego 2021- jakie znać słownictwo?

Kursy Matura poziom podstawowy i Matura poziom rozszerzony na platformie Vocabus opracowane zostały w oparciu o nowe wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Podstawowym założeniem przy ich opracowaniu był odpowiedni dobór słownictwa niezbędnego przy przystąpieniu do matury z angielskiego.

Kurs matura z angielskiego na poziomie podstawowym składa się z 24 praktycznych tematów, takich jak:

 • zwroty i wyrażanie opinii
 • ochrona środowiska
 • problemy współczesnego świata
 • parlament i wybory
 • czasowniki frazowe
 • czasowniki modalne
 • zakupy w internecie
 • wynajęcie mieszkania
 • komunikacja i relacje międzyludzkie
 • zdrowa żywność

Kurs matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym ma przejrzysty układ i porusza takie praktyczne zagadnienia jak:

 • ochrona środowiska
 • zwroty i wyrażanie opinii
 • ekonomia i gospodarka
 • rząd i swobody obywatelskie
 • wybory do parlamentu
 • problemy współczesnego świata
 • plany na studia
 • spójniki podrzędne i współrzędne
 • czasowniki frazowe poziom B1-C1

Co wniesie platforma Vocabus do Twoich przygotowań do matury? Wyselekcjonowany materiał który przygotuje Cię do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Wizualizację dla każdego hasła w rozbudowanym słowniku, abyś szybciej zapamiętał. Brytyjskiego native speakera umożliwiającego trening słuchania i mówienia, abyś uczył się z właściwym akcentem. Przykłady użycia w zdaniu żebyś poznawał i utrwalał nowe słówka we właściwym kontekście.

Tagi artykułu:

 • egzamin
 • matura poziom podstawowy
 • matura poziom rozszerzony
 • nauka angielskiego
 • słownictwo