wybierz zestaw stwórz zestaw Kontynuuj naukę rozpocznij powtórki zobacz powtórki

Przyciski nawigacji

Przyciski nawigacji
1. Wybierz zestaw
Przycisk prowadzi do podstrony zawierającej wszystkie zestawy. Wybierz go, jeśli chcesz uruchomić zestaw, edytować zestaw lub umieścić go w kalendarzu.
2. Stwórz zestaw
Przycisk prowadzi do podstrony, w której można stworzyć zestaw lub autozestawy.
3. Nauka / Kontynuuj naukę
Przycisk rozpoczynający naukę. W zależności od aktywności klikając ten przycisk rozpocznie się:
 • Kontynuacja niedokończonego zestawu
 • Nauka zestawu zaplanowanego w kalendarzu
 • Nauka autozestawu
4. Rozpocznij powtórki
Przycisk uruchomia zaplanowane przez system powtórki. W nawiasie znajduje się liczba słów do powtórzenia.
5. Zobacz powtórki
Wyświetla listę słów zaplanowanych do powtórki.

Więcej informacji

Image Map

Kalendarz na kokpicie

kalendarz
1.a. Zaplanowane zestawy
Zaplanowane zestawy to zestawy, które sam umieszczasz w kalendarzu. W ten sposób organizujesz sobie naukę. Jeśli zestaw będzie znajdował się przed lub w dniu bieżącym ( żółte pole w kalendarzu), wtedy po naciśnięciu przycisku na kokpicie "NAUKA / KONTYNUUJ NAUKĘ" rozpocznie się nauka zaplanowanego zestawu.
1.b. Opcje zestawu

Kliknij zestaw znajdujący się w kalendarzu, żeby zobaczyć opcje:

opcje zestawu w kalendarzu
 • 1. Kliknij przycisk nauka, żeby rozpocząć naukę wszystkich słów w zestawie.
 • 2. Kliknij podgląd, żeby zobaczyć dodatkowe opcje.
 • 3. Kliknij Usuń zestaw, żeby usunąć zestaw z kalendarza.

Zestawy oraz notatki znajdujące się w kalendarzu można swobodnie przenosić.

przenoszenie zestawu

Jak dodać zestaw do kalendarza?
2. Notatka
W kalendarzu można umieszczać notatki przypominające o zbliżającym się wydarzeniu
3. Dodawanie notatek.
Jeśli chcesz dodać notatkę, to przeciągnij ten element na kalendarz, następnie kliknij w dodaną przez siebie notatkę w kalendarzu i edytuj jej treść.

Statystyki (pulpit)

statystyki
1. Menu rozwijane - okres nauki
Wybierz jeden z 3 dostępnych okresów, żeby dowiedzieć się o swoich postępach w nauce. Masz do wyboru:
 • tydzień - jeden słupek to jeden dzień
 • miesiąc - jeden słupek to jeden tydzień
 • rok - jeden słupek to jeden miesiąc
2. Wykres słupkowy
Wykres pokazuje Twoją aktywność w wybranym okresie.
 • Czarny słupek - ile czasu poświęciłeś na aktywną naukę. Czas obliczany jest szacunkowo.
 • Czerwony słupek - ile poprawek wykonałeś.
 • Zielony słupek - ile nauczyłeś się słów. Program wlicza też słowa zaliczone w testach.
Wybór danych
Klikając w nazwy rodzaju danych możesz włączać lub wyłączać poszczególne dane.
Pulpit statystyki

Pasek boczny

Pasek boczny ułatwia nawigację wewnątrz platformy Vocabus. Znajdziesz na nim skróty do wszystkich najważniejszych opcji:

Pasek boczny

Zestaw słów

Zestaw
Informacje na zestawie

Zestawy słów służą organizacji nauki na platformie Vocabus. Zestawy można tworzyć samemu lub korzystać z gotowych zestawów tematycznych. Ikona zestawu (obraz powyżej) przedstawia podstawowe informacje o zestawie:

1. Poziom trudności słów wg klasyfikacji CEFR:
 • A1 - Beginner - początkujący I
 • A2 - Pre-Intermediate - początkujący II
 • B1 - Intermediate - średniozaawansowany I
 • B2 - Upper-Intermediate - średniozaawansowany II
 • C1 - Advanced - zaawansowany
 • C2 - Proficient - biegły

2. Ilość słów w zestawie
3. Nazwa zestawu
4. Twoja znajomości słów w zestawie. System sprawdza, czy słowa zawarte w zestawie były już przez użytkownika nauczone lub zaliczone w teście. Takie słowa traktowane są jako słowa znane.
nauka lupka kalendarz kopiowanie

Opcje zestawu

Po najechaniu kursorem na zestaw pojawią się opcje pozwalające na wykonanie określonych czynności

opcje zestawu
1. Nauka
Wciśnij ten przycisk jeśli chcesz szybko włączyć naukę wszystkich słów w zestawie. Po naciśnięciu przechodzisz od razu do nauki wybranego zestawu.
2. Podgląd zestawu
Kliknij w lupkę, żeby zobaczyć słowa w zestawie i/lub wykonać inne czynności.
więcej informacji
3. Dodaj do kalendarza
Wybierz tą opcję, jeśli chcesz zaplanować naukę dodając zestaw do kalendarza.
więcej informacji
4. Kopiowanie zestawu
Po wybraniu opcji KOPIUJ kopiowanie zestaw zostanie skopiowany do zakładki MOJE ZESTAWY. Umożliwi Ci to edycję zestawu.
Kopiowanie zestawów

Więcej informacji o edycji zestawów

Podgląd zestawu

drukuj Test zestawu Nauka - tylko tych, których nie znasz Znajomość słów lupka
1. Znajomość słów
Słowa odhaczone są już przez Ciebie poznane w procesie nauki na platformie Vocabus lub zostały oznaczone jako znane. Jeśli chcesz w tym momencie sprawdzić, które słowa z zestawu znasz, możesz uruchomić test sprawdzający.
2. Drukuj
Wybierz tą opcję, żeby wydrukować zestaw. U góry możesz wybrać wielkość czcionki.
3. Test - sprawdź co potrafisz.
Sprawdź swoją znajomość słów znajdujących się w tym zestawie. Po wybraniu tej opcji uruchomi się test, w którym szybko zaktualizujesz informację o Twojej znajomości słów.
więcej informacji
4. Nauka tylko tych (słów), których nie znasz
Uruchom naukę tym przyciskiem, jeśli chcesz rozpocząć naukę tylko tych słówek, których jeszcze nie poznałeś. Informacja o Twojej znajomości słów znajduje się powyżej przycisku.

Dodawanie zestawów do kalendarza

Kliknij ikonkę kalendarza kalendarz na zestawie, żeby zaplanować jego naukę. Pojawi się okno dialogowe "Dodaj zestaw do kalendarza".

dodaj do kalendarza
 • 1.Wybierz dzień, w którym chciałbyś uczyć się zestawu
 • 2. Wciśnij przycisk "Dodaj".
 • Zestaw został dodany do kalendarza:
zestaw w kalendarzu

Możesz również skorzystać z opcji "Automatycznie znajdź wolne terminy" oraz wybrać dni, w których chciałbyś się uczyć.

Edycja zestawu

Po wybraniu opcji Edycja zestawu edycjana ikonie zestawu pojawi się okno edycji zestawu:

edycja zestawu

Edycja zestawu polega przede wszystkim na dodawaniu i usuwaniu słów z zestaw, a także zmianie jego nazwy, ikony i kategorii.

 • 1. Użyj pola do wpisywania, żeby wyszukać słowa wg angielskiej nazwy
 • 2. Użyj pola do wpisywania, żeby wyszukać słowa wg polskiej nazwy
 • Możesz również skorzystać z innych opcji wyszukiwania słów
 • 3. Kliknij na słowo zaznaczające je; możesz zaznaczyć kilka słów
 • 4. Wybierz opcję DODAJ DO ZESTAWU, żeby przenieść wybrane słowa do edytowanego zestawu
 • 5. Kliknij ikonkę kosza, żeby usunąć niechciane słowa.
 • 6. Kliknij ZAPISZ, żeby zapisać zestaw
 • 7. Kliknij NAUKA, żeby od razu przejść do nauki wyedytowanego zestawu. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Możesz również:

 • 8. Zmienić nazwę zestawu.
 • 9. Zmienić kategorię zestawu.
 • 10. Zmienić ikonę zestawu.
słownik tworzony zestaw generator autozestawow

Zarządzanie zestawami

Wszystkie zestawy, które masz do dyspozycji na platformie Vocabus mieszczą się w panelu ZARZĄDZANIE ZESTAWAMI, do którego możesz przejść wybierając przycisk WYBIERZ ZESTAW na pulpicie.

Dla przejrzystej organizacji są one podzielone na 4 rodzaje. Każdy z rodzaj mieści się w osobnej zakładce:

Zakładki zestawów

Zestawy wbudowane

1.Kategorie tematyczne
Po wejściu do ZARZĄDZANIA ZESTAWAMI program domyślnie wyświetla zakładkę ZESTAWY WBUDOWANE, gdzie znajdują się zestawy przygotowane przez administratorów platformy Vocabus. Zestawy podzielone są na kategorie tematyczne.
Kliknij w wybraną przez siebie kategorię tematyczną. Program wyświetli zestawy, które się w niej znajdują.
zestawy wbudowane
Co to jest zestaw?
Jak uruchomić naukę zestawu?

Zestawów wbudowanych nie można edytować ani usuwać. Żeby edytować zestaw musisz najpierw skopiować kopiowanie go do zakładki moje zestawy.

Moje zestawy

Zakładka MOJE ZESTAWY mieści zestawy, które:

Moje zestawy

Oprócz standardowych opcji zestawu, własne zestawy możesz: edytować Edycja i usuwać kasowanie, czemu służą dwie dodatkowe opcje zestawu:

dodatkowe opcje
Zestawy Zaplanuj Drukuj zestaw Nauka zestawu Generator autozestawów

Autozestawy

Autozestawy są to zestawy, które zostały utworzone za pomocą narzędzia GENERATOR AUTOZESTAWÓW.

autozestawy

Operacje jakie możesz wykonać na autozestawach:

1. Zaplanuj
Możesz zaplanować naukę zestawu dodając go do kalendarza.
2. Drukuj
Wydrukować zestaw
3. Nauka
Rozpocząć naukę całego zestawu
4. Wygeneruj
Przejść do GENERATORA ZESTAWÓW

Możesz również skopiować kopiowanie zestaw oraz go usunąć. Po skopiowaniu wejdzie on do zakładki MOJE ZESTAWY.

Żeby edytować zestaw skopiuj go najpierw do moich zestawów.

Zobacz również opcje zestawu

Zestawy grupowe

Platforma Vocabus umożliwia łączenie się w grupy, co pozwala na wymianę i dzielenie się zestawami między użytkownikami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla uczniów szkół, uczestników kursów oraz znajomych.


Jak zapisać się do grupy?

Jeśli należysz do grupy to masz dostęp do zestawów, które są udostępnione w grupie

Kliknij opcję WYBIERZ ZESTAW (przyciski nawigacji na pulpicie) i wybierz zakładkę ZESTAWY GRUP:

zestwy grupowe
1. Zakładki grupowe
Każdą grupę, do której należysz reprezentuje osobna zakładka. Kliknij ją, żeby zobaczyć jakie zestawy zawiera.
Zestawy grupowe
2. Zaplanuj
Możesz zaplanować naukę zestawu dodając go do kalendarza.
3. Drukuj
Wydrukować zestaw
4. Nauka
Rozpocząć naukę całego zestawu.
5. Nowy
Rozpocznij tworzenie nowego zestawu.
6. Importuj
Wybierz tą opcję, żeby dodać zestaw do grupy

Zobacz również opcje zestawu

Nauka

Naukę słówek możesz uruchomić:


Po wybraniu jednej z powyższych opcji rozpoczyna się nauka. Zapoznaj się z podstawowymi funkcjami oraz informacjami dostępnymi w trakcie nauki:

Nauka nawigacja
1.Nazwa zestawu
Nazwa zestawu, którego się aktualnie uczysz.
2. Etap
Informacja o etapie nauki na którym jesteś: numer etapu i nazwa etapu.
3. Numer słowa
Informacja, na którym słowie jesteś w tym etapie, oraz ile jest słów w tym etapie.
4. Opcje
Możesz wyłączyć tryb ORATE
Możesz wyłączyć przypomnienie o powtórzeniu słowa na głos.
5.Poprzednie
Cofnij do poprzedniego słowa w tym zestawie
6. Następne
Przejdź do kolejnego słowa w tym zestawie
6. Zakończ naukę
W dowolnym momencie możesz zakończyć naukę. Wznowienie nauki przyciskiem KONTYNUUJ NAUKĘ nastąpi od etapu, na którym skończyłeś.
Następny etap
Przejście do kolejnego etapu.

Etap 1: Prezentacja

Etap 1: PREZENTACJA

W etapie pierwszym powinieneś zapoznać się ze słówkami przeglądając je, czytając zdania i wypowiadając słówka na głos. W tym etapie nie musisz zapamiętywać słówek. Cały proces nauki dopiero przed Tobą.

1. Nagranie lektorskie
Dźwięk odtwarzany jest automatycznie, jeśli jednak chcesz odsłuchać lektora ponownie, to wciśnij ten przycisk.
2. Hasło angielskie
Hasło, którego się uczysz. Domyślnie w kolorystyce ORATE, która przyspiesza proces zapamiętywania.
3. Znaczenie alternatywne
Jeśli w naszym słowniku dla takiego samego hasła angielskiego znajduje się inne znaczenie, to ten przycisk będzie się wyświetlał w kolorze turkusowym. Po najechaniu wyświetli się znaczenie alternatywne.
4. Tłumaczenie hasła
Polskie znaczenie uczonego hasła. Bardzo starannie dobieramy najważniejsze, najczęściej używane znaczenia angielskiego hasła. Nauka wszystkich znaczeń każdego hasła znacznie spowalnia proces nauki.
5. Powtórz słowo
Jest to przypomnienie, żebyś powtórzył słowo na głos. Ten element nie tylko wspomaga naukę wymowy, ale bardzo istotnie przyspiesza proces zapamiętywania słownictwa. Pamiętaj, żeby wypowiadać słowa na głos!
6. Wizualizacja
Obrazek, wizualizacja słowa lub kontekstu, w którym słowo się pojawia. Każde słowo na platformie Vocabus posiada swoją wizualizację.
7. Zdanie w języku angielskim
Zdanie w języku angielskim jest przykładem praktycznego zastosowania uczonego hasła. Nasze zdania prawie zawsze nawiązują do wizualizacji. Zdania są kolejnym ważnym elementem nauki. Pamiętaj, żeby chociaż raz przeczytać zdanie!.
8. Zdanie w języku polskim
Tłumaczenie angielskiego zdania.
9. Część mowy
Informacja o angielskiej części mowy wyrażona skrótem.
10. Pokaz slajdów
Po uruchomieniu pokazu slajdów słowa będą wyświetlane automatycznie. Po wyświetleniu wszystkich haseł program przejdzie do etapu nr 2.

Etap 2: Przepisz słowo

Etap 2: Przepisz słowo

Jak widzisz etap ten nie zaskakuje Cię koniecznością znajomości słowa. Tu musisz tylko przepisać słowo, które jest wyświetlone na górze.

Etap 3: Przepisz słowo z pamięci

Etap 3: Przepisz słowo z pamięci

W tym etapie "zapisujesz" słowo na chwilę w pamięci krótkotrwałej:

 • 1. Słowo wyświetlone jest na ekranie. Postaraj się je zapamiętać na chwilę.
 • 2. Kiedy uważasz, że jesteś gotowy na przepisanie z pamięci wciśnij ENTER.
 • 3. Angielskie hasło znika. Jesteś zdany na siebie. Wpisz słowo z pamięci.

Jeśli popełniłeś błąd, to zostaniesz o tym poinformowany, a słowo za chwilę wyświetli się do ponownej próby.

Etap 4: Wybierz właściwy obrazek

Etap 4: Wybierz obrazek

Sprawdź czy już kojarzysz obrazek z uczonym słowem. Jeśli nie, to pod każdym obrazkiem znajduje się tłumaczenie hasła.

Jeśli popełniłeś błąd, to zostaniesz o tym poinformowany, a słowo za chwilę wyświetli się do ponownej próby.

Etap 5: Przepisz właściwe słowo

Etap 5: Przepisz właściwe słowo

W tym etapie nie musisz jeszcze dokładnie znać słowa. Powinieneś już jednak je kojarzyć (jeśli tak nie jest, to nie przejmuj się tym, w kolejnych etapach nauczysz się go). Wybierz więc właściwe słowo z listy i przepisz je.

Jeśli popełniłeś błąd, to zostaniesz o tym poinformowany, a słowo za chwilę wyświetli się do ponownej próby.

Etap 6: Rozsypanka

Etap 6: Rozsypanka

W etapie 6 widzisz litery, z których składa się słów, jednak są one w przypadkowej kolejności. Wpisz je we właściwej kolejności.

Jeśli popełniłeś błąd, to zostaniesz o tym poinformowany, a słowo za chwilę wyświetli się do ponownej próby.

Etap 7: Wpisz słowo

Etap 7: Wpisz słowo

Wpisz słowo we właściwe miejsce, które sugeruje ile powinno być liter.


1. Możesz skorzystać z podpowiedzi i odkryć litery. Jeśli skorzystasz z podpowiedzi zostaniesz poproszony o powtórne wpisanie słowa.

Etap 8: Wpisz słowo ze słuchu

Etap 8: Wpisz słowo ze słuchu

Wpisz słowo, które usłyszałeś.

1. Powtórz dźwięk, jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi.

Etap 9: Kartkówka

Etap 8: Kartkówka

W tym etapie sprawdzasz ile słówek udało Ci się nauczyć.

 • 1. Wpisz swoje odpowiedzi we właściwe pola.
 • 2. Kliknij sprawdź.
 • 3. Sprawdź swoje odpowiedzi oraz wynik
 • 4. Możesz rozpocząć naukę słów, których nie zaliczyłeś
 • 5. Zakończ naukę
 • Słowa które wpisałeś prawidłowo trafiają do powtórek.

Powtórki

Na platformie Vocabus nie musisz martwić się o to, kiedy i które słowa powinieneś sobie powtórzyć, żeby skutecznie i trwale zapamiętać słowo. System wszystkie zapamiętane słowa umieszcza w algorytmie powtórek, który dba o to, żebyś we właściwym czasie wykonał ćwiczenie. Po zalogowaniu do systemu na pulpicie sprawdź czy masz słowa do powtórek:

Przycisk powtórek

Jeśli ilość jest większa od 0, to znaczy, że masz słowa, które powinieneś powtórzyć. Wciśnij przycisk ROZPOCZNIJ POWTÓRKI.

Powtorki

Wpisuj hasła w pole do wpisywania. Jeśli popełnisz błąd, to wyświetli się zdanie w języku angielskim, zawierające słowo. Wypisz słowo ze zdania do pola do wpisywania. Jeśli odpowiedź znów będzie błędna, to zostaniesz o tym poinformowany, a słowo trafi z powrotem do algorytmu powtórek.

Wykonuj powtórki regularnie. Są one niezbędnym elementem nauki!

Zobacz powtórki

Jeśli chcesz zobaczyć, które słowa są aktualnie zakwalifikowane do powtórki wybierz opcję ZOBACZ POWTÓRKI na pulpicie. Zobacz powtorki

Oprócz przeglądania słów do powtórki możesz jeszcze:

 • 1. Zaznacz opcję UKRYJ SŁOWA WYKLUCZONE, żeby wyświetlić tylko te słowa, które chcesz mieć uwzględnione w powtórkach.
 • 2. Uruchom powtórki.
 • 3. Odznacz słowa, których nie chcesz już uczyć się w powtórkach, ponieważ je znasz.

Tworzenie zestawów

Platforma Vocabus oferuje niezwykłą możliwość tworzenia zestawów według własnych potrzeb, np. dopasowanych do Twojego toku nauki, zainteresowań czy też znajomości języka. Masz do dyspozycji rozbudowany słownik składający się z około 6000 tysięcy haseł, z których każde posiada dźwięk wizualizację, zdanie angielskie oraz polskie. Cały słownik podzielony jest na kategorie tematyczne oraz na części mowy. Dzięki temu tworzenie własnych zestawów jest również niezwykle proste.


Żeby rozpocząć tworzenie zestawów z przycisków nawigacji na pulpicie wybierz opcję STWÓRZ ZESTAW.


Otworzy się podstrona składająca się z trzech elementów:

Tworzenie zestawu

Słownik

Słownik służy do wyszukiwania słów, które chcemy dodać do zestawu. Słów można szukać według różnych kategorii:

słownik
1. Rank
Ranking słowa wg częstotliwości występowania w języku. Im mniejsza wartość, tym częściej słowo występuje, a tym samym jest bardziej przydatne w praktyce.
2. Poziom
Poziom trudności słów wg CEFR.
3. i 4. Angielski
Sortowanie i wyszukiwanie słów wg angielskiej nazwy
5. i 6. Polski
Sortowanie i wyszukiwanie słów wg polskiej nazwy
7. i 8. Kategoria
Sortowanie i wyszukiwanie słów wg kategorii tematycznej
9. Alternatywne
Informacja o alternatywnym znaczeniu słowa
10. Znajomość słowa
Informacja o Twojej znajomości słowa
 • nie znasz nie znasz słowa
 • znasz znasz słowo

Tworzony zestaw

Skorzystaj ze słownika, żeby wybrać słowa, które chciałbyś dodać do nowego zestawu a następnie:

Tworzony zestaw
1. Zaznacz słowa
Możesz zaznaczyć jedno lub więcej słów na jednej stronie słownika jednocześnie
2. Dodaj do zestawu
Kliknięcie spowoduje dodanie wszystkich zaznaczonych słów do tworzonego zestawu.
3. Nazwa
Wpisz nazwę tworzonego zestawu (pole obowiązkowe)
4. Kategoria
Wybierz kategorię, w której chciałbyś umieścić zestaw. Pozwoli to na lepszą organizację zestawów(pole opcjonalnie, jeśli nic nie wybierzesz zostanie kategoria domyślna)
5. Ikona
Wybierz ikonę zestawu (pole opcjonalnie, jeśli nic nie wybierzesz zostanie ikona domyślna)
6. Zapisz
Jeśli zestaw jest gotowy, to możesz go zapisać.
7. Nauka
Możesz od razu rozpocząć naukę stworzonego zestawu. Zestaw zostanie automatycznie zapisany.

Zestaw zapisywany jest w zakładce MOJE ZESTAWY

Generator autozestawów

Generator autozestawów to unikalne narzędzie pozwalające w szybki sposób tworzyć zestawy dopasowane do Twoich potrzeb. W ciągu kilkunastu sekund możesz stworzyć serię zestawów, których parametry określasz sam. Narzędzie to znajdziesz po kliknięciu opcji STWÓRZ ZESTAW , która znajduję się w przyciskach nawigacji.

Generator autozestawów
1. Kategoria słów
Wybierz kategorię tematyczną, któa Cię interesuje.
2. Ilość zestawów
Określ ile maksymalnie zestawów chcesz wygenerować.
3. Słów w zestawie
Określ, ile chcesz słów w jednym zestawie. Początkowo ucz się na małej ilości słów, np.7, z czasem, gdy Twoja pamięć będzie zwiększać swoje możliwość, korzystaj z zestawów z większą ilością słów.
4. Poziom
Określ poziom trudności słów wg CEFR
5. Generuj zestawy
Po kliknięciu w przycisk system tworzy zestawy i zapisuje je w zakładce AUTOZESTAWY w panelu ZARZĄDZANIA ZESTAWAMI

Jeśli masz już utworzone autozestawy, to przed wygenerowaniem nowych autozestawów zostaniesz poinformowany, że dotychczasowe (autozestawy) zostaną usunięte.

Jeśli chcesz zachować istniejące autozestawy, to skopiuj je do zakładki MOJE ZESTAWY.


Jak skopiować zestaw do MOICH ZESTAWÓW?


Skopiowanie autozestawów umożliwi Ci ich edycję.

Grupy

Grupy umożliwiają dzielenie się zestawami pomiędzy użytkownikami platformy Vocabus. Tworzenie grup i łączenie się z grupą jest proste. Na pasku bocznym wybierz opcję GRUPY. Pojawi się strona, na której możesz zarządzać grupami:

Grupy
1. Utwórz grupę
Wybierz tą opcję, żeby utworzyć nowa grupę
2. Nazwa
Nazwy grup, do których należysz
3. Typ
Określa, jakie masz uprawnienia w grupie:
 • Właściciel - założyłeś tą grupę i jesteś jej administratorem
 • Edytor - możesz edytować i dodawać zestawy do grupy
 • Użytkownik - możesz korzystać z zestawów
4. Wiadomość (tylko właściciel)
Kliknij ikonkę, żeby wysłać wiadomość do członków grupy
5. Edycja grupy (tylko właściciel)
Kliknij, żeby edytować grupę. Możesz edytować informacje o grupie oraz nadawać uprawnienia członkom grupy.
6. Kosz (tylko właściciel)
Usuń grupę - proces jest nieodwracalny.
7. Wyszukaj
Skorzystaj z wyszukiwarki, żeby odnaleźć grupę
8. Przyłącz się do grupy
Po wybraniu opcji pojawi się okno dialogowe z prośbą o hasło.

Jak dodać zestaw do grupy?

Dodawanie zestawów do grup

Wybierz opcję IMPORTUJ w zakładce ZESTAWY GRUPOWE. Pojawi się okno dialogowe:

Dodawanie zestawów do grup
1. Wybierz zestaw lub zestawy
Możesz dodać zestaw z dowolnej kategorii zestawów: wbudowanych, moich, autozestawów i zestawów z innych grup.
2. Grupa
Wybierz grupę do której chcesz dodać zestawy
3. Importuj zestawy
Po kliknięciu zestawy zostaną dodane do grupy
Jak dołączyć do grupy?

Test zestawu

Test zestawu umożliwia Ci sprawdzenie znajomości słów w jednym zestawie. Dzięki temu, po zakończonym teście będziesz mógł uczyć się tylko tych słówek, które już znasz.


1. Żeby uruchomić test zestawu wciśnij PODGLĄD ZESTAWU lupka na ikonie zestawu (2) lub w opcjach zestawu w kalendarzu (2). Następnie wybierz opcję TEST - SPRAWDŹ CO POTRAFISZ


2. W kolejnym kroku przejdź wszystkie słowa w teście

Test zestawu

3. Po zakończeniu testu pojawi się strona z podsumowaniem:

Podsumowanie testu
1. Kolumna z wynikami
Ostatnia kolumna informuje o wynikach dla poszczególnych słów. Informacje o Twojej znajomości słów są zapisane w bazie słownika.
2. Przejdź do kokpitu
Po naciśnięciu przycisku przechodzisz na pulpit.
3. Naucz się tych, których nie znasz
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się nauka słówek, których nie zaliczyłeś w teście. Słówka, które znasz będą pominięte.

Test

Testy na platformie Vocabus służą sprawdzeniu Twojej znajomości słownictwa. Są one bardzo przydatne, ponieważ algorytmy na platformie Vocabus opierają się na Twojej znajomości słów. Możesz korzystać z trzech rodzajów testów:

 • Test szczegółowy
 • Test zestawu
 • Test poziomujący

test
1. Pole odpowiedzi
Możesz wpisać tylko tyle znaków, z ilu składa się słowo. Jeśli wpiszesz mniej znaków, to nie będziesz mógł sprawdzić odpowiedzi. Po uzupełnieniu wszystkich dostępnych miejsc na znaki, naciśnij przycisk SPRAWDŹ.
2. Odkryj literę
Możesz skorzystać z podpowiedzi i odkryć pierwszą literę słowa.
3. Sprawdź
Po uzupełnieniu wszystkich miejsc na znaki w polu do wpisywania naciśnij przycisk SPRAWDŹ.
 • Jeśli wpisałeś poprawnie, to w słowniku zostanie zapisana informacja, że znasz słowo.
 • Jeśli odpowiedź była niepoprawna, a wcześniej znałeś słowo, to informacja w słowniku zostanie zaktualizowana i słowo znów będzie nieznane.
4. Znam
Jeśli jesteś pewien, że znasz sprawdzane słowo, to nie musisz go wpisywać do pola do wpisywania. Zamiast tego możesz skorzystać z opcji znam, co przyspieszy czas trwania testu. Pamiętaj, żebyś korzystał z tej opcji, tylko wtedy, kiedy jesteś pewien na 100%, że znasz słowo.
5. Nie znam
Jeśli nie znasz sprawdzanego słowa, to skorzystaj z opcji NIE ZNAM.
6. Zakończ test
W dowolnym momencie możesz zakończyć test wybierając opcję ZAKOŃCZ TEST.