Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Bez kategorii
Gramatyka

Ułamki angielskie

Marta

W tym artykule wyjaśniam zasady pisowni i wymowy angielskich ułamków. Przede wszystkim, warto zacząć od tego, że podobnie jak w języku polskim, mamy dwa rodzaje ułamków, czyli zwykłe oraz dziesiętne. W obu przypadkach ułamki angielskie zapisuje się nieco inaczej niż w języku polskim. Tu poznasz zasady tworzenia tych słów i zwrotów, które są niezbędne do płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Ułamki zwykłe (fractions) w języku angielskim

Ułamki zwykłe w języku angielskim tworzy się w bardzo prosty sposób, który przedstawiamy na poniższym schemacie. Tworzenie tych angielskich zwrotów nie powinno sprawiać trudności, o ile już opanowałeś liczebniki główne i liczebniki porządkowe. Jeśli nie, to zapraszam do odpowiednich części bloga.

W przypadku tworzenia ułamków składających się z jednej części (np. 1/3) najczęściej zamiast słówka one, użyjemy zaimka ’a’. Tak utworzony ułamek angielski będzie brzmiał a third – jedna trzecia. Analogiczna zasada będzie obowiązywała również w przypadku pozostałych ułamków.

Ułamki zwykłe w języku angielskim – przykłady:

1/5 – one fifth/ a fifth jedna piąta
3/7 – three seventh trzy siódme
5/10 – five tenth pięć dziesiątych

Ułamki angielskie: połowa – a half i ćwierć – a quarter

Znakomita większość angielskich ułamków zwykłych powstanie z prostego połączenia liczebników, jednak należy pamiętać o dwóch wyjątkach, podobnych zresztą jak w języku polskim, czyli połowa – a half i ćwierć – a quarter. I tutaj UWAGA: w języku polskim mamy możliwość wybrania, czy chcemy powiedzieć połowa lub jedna druga. W języku angielskim stosujemy zawsze słowo a half ewentualnie one half. W przypadku ćwierci można powiedzieć zamiennie one quarter lub one fourth, a także a quarter lub a fourth. Warto te wyjątki zapamiętać, ponieważ są to najczęściej występujące i bardzo powszechne ułamki.

ułamki angielskie

1/4 – a quarter. Ćwierć

ułamki angielskie

1/2 – a half. Połowa

Stosowanie łącznika „-„ w ułamkach angielskich

Ułamki zwykłe zawsze muszą mieć łącznik, jeśli występują w zdaniu jako przymiotnik (adjective) lub przysłówek (adverb), np.:

One-third of price. Jedna trzecia ceny.

Jeśli ułamki zwykłe występują w zdaniu jako rzeczownik, wtedy łącznika nie stosuje się, np.:

I want only one third. Chcę tylko jedną trzecią.

Liczba całkowita i ułamek zwykły

Liczbę całkowitą i ułamek zwykły łączymy słówkiem „and”, np.

4 1/3 – Four and one third

Ułamki dziesiętne (decimals) w języku angielskim

Tworzenie ułamków dziesiętnych w języku angielskim nie jest jakoś specjalnie trudne i tutaj niezbędna jest jedynie znajomość liczebników głównych. Poniżej przedstawię wszystkie najważniejsze zasady, które będą Ci potrzebne do swobodnego tworzenia tych ułamków.

Zasada 1: W zapisie cyfrowym w języku angielskim liczbę całkowitą od ułamka dziesiętnego oddzielamy kropką

15.5

Uwaga: stosowanie przecinka pomiędzy liczbą całkowitą a ułamkiem jest błędem!

Zasada 2: Kropkę czytamy jako point

15.5 – fifteen point five.

Zasada 3: Po kropce wszystkie liczebniki odczytujemy oddzielnie

4.55 to four point five five nie four point fifty five.

Uwaga: odczytywanie całych liczb po przecinku zamiast jedności jest błędem! Wyjątek zasada 7.

Ułamki dziesiętne w języku angielskim – przykłady

Zanim przejdziemy dalej, przedstawię kilka przykładów, żeby powtórzyć powyższe zasady:

15.45Fifteen point four five
23.238Twenty-three point two three eight
1.5 – one point five
7.33 – seven point three three

Zasada 4: zero po przecinku czytamy jako oh (czytaj 'oł’) lub zero

3.05 – three point oh five lub three point zero five
12.005 – twelve point oh oh five lub twelve point zero zero five

Uwaga: częściej spotykaną formą używaną w ułamkach po przecinku wśród native speakerów jest oh niż liczebnik zero, jednak obie formy są poprawne.

Zasada 5: Jeśli liczebnik główny to zero, to w formie ustnej można go pominąć i zaczynamy od słówka point.

0.25 – point two five lub zero piont two five

Angelskie ułamki dziesiętne przy podawaniu kwot

Należy pamiętać, że w przypadku walut i kwot zasady tworzenia ułamków angielskich będą odrobinę odmienne i stoją w sprzeczności z tym, co wyżej powiedziane. Dlatego też podaję te zasady poniżej.

Zasada 6: w języku mówionym liczbę całkowitą od ułamka oddziela słowo and

$5.05 – five dollars and five cents

Zasada 7: W przypadku kwot po przecinku odczytujemy liczbę złożoną zamiast jedności.

$40.20 – forty dollars and twenty cents

Właśnie poznałeś najważniejsze zasady tworzenia ułamków angielskich. Jeśli jesteś zainteresowany poznawaniem słownictwa angielskiego, to zapraszam na pozostałe artykuły na naszym blogu oraz na naszą aplikację webową do nauki słownictwa Vocabus.

Tagi artykułu:

  • ułamki angielskie
  • ułamki dziesiętne
  • ułamki zwykłe